Scroll to top
sk

Budova čerpacej stanice

Rekonštruovaný objekt bude mať jedno nadzemné podlažie, obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 18,845×29,145m. Strecha je riešená ako plochá jednoplášťová. Celková výška objektu bude 4,3m od ±0,000. Objekt je riešený ako murovaný v kombinácii so železobetónovými stĺpmi, stužujúcimi vencami a prefabrikovanými stropmi. Zvislý nosný systém je z keramických tvárnic a monolitických železobetónových stĺpov. Nosná konštrukcia strechy nad 1.NP je z prefabrikovaných stropných panelov. Pôvodné obvodové nosné murivo je z keramických tvárnic, počas rekonštrukčných prác je potrebné zhodnotiť stav muriva a v prípade potreby nahradiť novým. Nové nosné steny budú murované z keramických tvárnic hrúbky 380mm (obvodové) a 250mm (vnútorné). Monolitické železobetónové stĺpy budú z betónu triedy C25/30 vystužené oceľou triedy B 500B. Vnútorné deliace priečky budú sadrokartónové hrúbky 100mm. Vodorovný nosný systém nad 1.NP tvoria prefabrikované stropné panely Spiroll. Preklady nad otvormi do svetlosti 2000mm v murovaných nosných stenách budú prefabrikované typové. Preklady nad väčšími otvormi budú monolitické z betónu triedy C25/30 vystužené oceľou triedy B 500B a budú súčasťou stužujúcich vencov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.