Scroll to top
sk

Bytové domy Partizánske

Bytový komplex RiverStar, autorom projektu je Ing.arch.Miloslav Šimánek SKA 2332, náš zmluvný partner ateliér m8arch. Generálny dodávateľ projektu SIMANEK s.r.o. Na predmetnom objekte sme realizovali projektovú dokumentáciu Statika.
Bytové domy s garážami sú navrhnuté ako tri monobloky s pôdorysnými rozmermi 22 x 61 m s jedným pozemným a šiestimi nadzemnými podlažiami. Celková výška jednotlivých blokov je 22,5 m od ±0,000. Konštrukčná výška podzemných podlaží je 3,1m, nadzemných podlaží 3,1m v 1. až 4.NP; 3,25 m v 5.NP a 3,5 m v 6.NP. Návrh nosného systému vychádza z požiadaviek dispozičného riešenia daného v architektonickom riešení, z požiadaviek na požiarnu bezpečnosť a samozrejme z požiadaviek na zabezpečenie požadovanej mechanickej odolnosti a podmienok používateľnosti. Z hľadiska optimálneho návrhu nosného systému komplexu s ohľadom aj na požiarnu odolnosť je navrhovaná nosná konštrukcia murovaná v kombinácii s monolitickými železobetónovými piliermi a doskami. Modulová osnova je prevažne 6,0×7,5 m.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.