Scroll to top
sk

Kompostáreň Dubnica nad Váhom

Stavba kompostárne pozostáva z viacerých stavebných objektov, predmetom tohto posudku sú najmä tieto stavebné objekty: SO 01 Uzatvorená hala, SO 02 Kompostovacie boxy, SO 04 Prístrešok pre skladovanie hotového kompostu a SO 05 Plochy na dočasné uskladnenie trávy a dreva.
SO 01 Uzatvorená hala má celkové pôdorysné rozmery 22,3×19,0m. Strecha haly je sedlová s celkovou výškou 8,5m od ±0,000.
SO 02 Kompostovacie boxy majú celkové pôdorysné rozmery 19,0×18,5m. Oblúková strecha kompostovacích boxov je celkovej výšky 6,7m od ±0,000.
SO 04 Prístrešok pre skladovanie hotového kompostu má celkové pôdorysné rozmery 23,0×15,2m. Strecha prestrešenia je valbová s celkovou výškou 6,51m od ±0,000.
SO 05 Plochy na dočasné uskladnenie trávy a dreva – tu je predmetom posudku oporný múr na okraji spevnenej plochy.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.