Scroll to top
sk

Obytná budova West park 3 Záhorská Bystrica

Budova má jedno podzemné (PP) a päť nadzemných podlaží (NP). Konštrukčná výška 1.PP je 2,875 m, ostatné nadzemné podlažia majú konštrukčnú výšku 2,955 m. Pôdorysné rozmery 27,28 x 60,9 m sú obrysom 2. nadzemného podlažia. Pôdorysné rozmery 1.PP a 1.NP sú 20,05 x 52,6 m. Priestory pre parkovanie osobných áut na podlaží  1.PP sú založené v  hĺbke od -3,495 m a hornou hranou na úrovni -2,995 m. Celková výška budovy od ±0,000 je 15,22m. Celá budova pozostáva z jedného dilatačného celku. Zvislý nosný systém v 1.PP  je tvorený kombináciou železobetónových monolitických stien hrúbky 220 a 250mm. Zvislý nosný systém v 1.NP-5.NP je tvorený železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 200mm. Vodorovný systém v podlažiach 2.NP až 5.NP a strecha je zo železobetónových monolitických dosiek hrúbky 230mm, v stropnej doske nad 1.PP hrúbky 300mm sú doplnené prievlaky nad stenami umiestnenými v priečnom a pozdĺžnom smere. Zakladanie je riešené na monolitickej železobetónovej doske hrúbky 500mm.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.