Scroll to top
sk

Podchod v Trenčíne

Navrhovaný objekt je oceľová konštrukcia prekrývajúca existujúci podchod. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 9,40×5,10m. Celková výška objektu je 4,100m od ±0,000.
Strecha ako aj steny sú sklenené uchytené bodovo do oceľovej konštrukcie.
Oceľová konštrukcia prestrešenia vstupu do podchodu nahradí pôvodné železobetónové prekrytie. Stĺpy a ostatné oceľové konštrukcie sú kotvené do jestvujúcej železobetónovej steny. Celá nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových rúr. Zvislé nosné prvky tvoria štyri oceľové stĺpy ukončené guľovým styčníkom. V úrovni parapetu a nad terénom sú stĺpy prepojené oceľovým profilom pre kotvenie presklenia. Okrem hlavných oceľových stĺpov sú tieto profily podopreté aj medzistĺpikmi a vzperkami.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.