Scroll to top
sk

Polifunkčná budova Laystall st. Manchaste UK

Navrhovaný objekt sa skladá z troch blokov, kde každý blok má rozdielny počet podlaží, 5, 7 a 13 nadzemných podlaží. Každý blok je samostatný dilatačný celok. Celá stavba bude podpivničená. Na dvoch podzemných podlažiach sa bude realizovať automatický parkovací systém pre zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest. Nosná časť pre prekrytie vnútorného dvorca sa bude realizovať z oceľových valcovaných profilov. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 54x32m s plochou strechou. Celková výška objektu je 37,8m od ±0,000.
Objekt je riešený ako plne železobetónový. Základová doska je kotvená do pilót. Konštrukčná výška prvého nadzemného podlažia je 3,6m, ostatné nadzemné podlažia majú konštrukčnú výšku 2,8m.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.