Scroll to top
sk

Polyfunkčný objekt Trnava

Polyfunkčná budova s podzemnou garážou je navrhnutá z dvoch dilatačných celkov s pôdorysnými rozmermi 14,5×55,5m s dvomi pozemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami. Celková výška budovy je 22,0m od ±0,000. Návrh nosného systému vychádza z požiadaviek dispozičného riešenia daného v architektonickom riešení, z požiadaviek na požiarnu bezpečnosť a samozrejme z požiadaviek na zabezpečenie požadovanej mechanickej odolnosti a podmienok používateľnosti. Z hľadiska optimálneho návrhu nosného systému komplexu s ohľadom aj na požiarnu odolnosť je navrhovaná nosná konštrukcia monolitická železobetónová s prefabrikátmi pre schodiská. Modulová osnova je prevažne 8,0m.
Na projekte statiky sme spolupracovali s projekčnou kanceláriou Proplan s.r.o.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.