Scroll to top
sk

Požiarna nádrž

Navrhovaná systémová oceľová nádrž je priemeru 3760 mm, výšky 4,9 m. Podľa prepočtu je celková hmotnosť nádrže 58,3 tony. Nádrž leží na základovej doske z vodostavebného betónu. Základová doska má kruhový tvar ako nádrž. Priemer základu je 4500 mm, hrúbka dosky je 350 mm, zo železobetónu C30/37. Nakoľko sa podľa poskytnutého IGP a sondy V1 a VB 8 nachádzajú na danom mieste kypré piesky budú pod doskou použité pilóty. Navrhnuté sú 4 ks – f 900 mm, zo železobetónu C25/30.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.