Scroll to top
sk

RD Bojnice

Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt s valbovou strechou. Obdĺžnikový pôdorys objektu má rozmery 12,55 x 12,05 m a celková zastavaná plocha je 151,23m2. Konštrukčná výška prízemia je 2,8m a výška štítu strechy 5,85 m od ±0,000. Strecha je navrhovaná ako valbová jednoplášťová. Objekt je riešený tak, aby ho bolo možné realizovať ako murovaný z pórobetónových tvárnic, napr. YTONG alebo PORFIX. S ohľadom na predpokladanú jednoduchosť výstavby budú zvislé nosné konštrukcie realizované ako murované steny. Stropná konštrukcia je riešená ako drevený trámový strop s plným záklopom. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá ako valbový krov so sklonom 25°.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.