Scroll to top
sk

RD Košice

Navrhovaný objekt bude mať jedno nadzemné podlažie a jedno ustúpené podlažie. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 35,50×20,90m s plochou  strechou. Celková výška objektu je +7,160m od ±0,000.
Objekt je riešený ako murovaný so železobetónovými doskami. Zvislý nosný systém je kombináciou železobetónových stien a murovaných stien z keramických tehál HELUZ stĺpmi, v miestach presklených stien v kombinácii so oceľovými. Vodorovný systém všetkých stropných konštrukcií je z monolitických dosiek.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.