Scroll to top
sk

RD Partizánske

Rodinný dom v Partizánskom, autorom projektu je Ing.arch. Miloslav Šimánek SKA 2332, náš zmluvný partner ateliér m8arch. Generálny dodávateľ projektu SIMANEK s.r.o. Na predmetnom objekte sme realizovali projektovú dokumentáciu Statika. Navrhovaný objekt bude mať jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, obdĺžnikového pôdorysu s celkovými rozmermi 13,2 x 16,5 m. Strecha je riešená ako plochá. Celková výška objektu je 7,2m od ±0,000. Objekt je riešený ako murovaný v kombinácii so železobetónovými doskami a stenami v podzemnom podlaží. Obvodové nosné steny v 1.PP sú monolitické z betónu triedy C25/30 vystužené oceľou triedy B 500B hrúbky 300mm. Obvodové nosné steny v 1.NP, 2.NP a  vnútorné nosné steny v oboch podlažiach sú murované z keramických tvárnic hrúbky 300mm. Steny sú doplnené monolitickými železobetónovými stĺpmi z betónu triedy C25/30 vystužené oceľou triedy B 500B. Vodorovný nosný systém nad 1.PP, 1.NP a 2.NP tvoria monolitické železobetónové dosky z betónu triedy C25/30 vystužené oceľou triedy B 500B.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.