Scroll to top
sk

RD Žarnovica

Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt s podkrovím so šikmou strechou. Pôvodná časť objektu má štvorcový pôdorys s rozmermi 9,5×9,5m a prístavba obdĺžnikový s rozmermi 10,13×8,65m. Celková zastavaná plocha je 193,45m2. Konštrukčná výška prízemia je 2,8m a výška štítu strechy 6,97m. Strecha je navrhovaná ako pultová jednoplášťová. Nosnú konštrukciu strechy tvoria krokvy, väznice a stĺpiky. Osová vzdialenosť krokiev nad jestvujúcou časťou je 1,32m a nad prístavbou je 1,28m. Krokvy sú uchytené na pomúrnice a zhruba v polovici rozpätia sú podoprené väznými trámami. Väzné trámy sú položené na obvodové murivo a na nadstavbe je podoprený stĺpikom. Pod pomúrnice sa zhotoví ŽB veniec, ktorý bude vysoký 200mm na celú šírku muriva, vystužený výstužou 4øR12.. Do venca budú následne ukotvené pomúrnice 160x160mm.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.