Scroll to top
sk

Bytové domy Bratislava

Pôdorysné rozmery 26x90m sú obrysom 2. podzemného podlažia oboch komplexov bytových domov (podzemných garáží a pivníc) založeného v premennej hĺbke od -5,4m do -6,6m a hornou hranou na úrovni -2,0m až -3,1m. 1.podzemné podlažie pozostáva z dvoch stavebných objektov, ktoré sú prepojené traktom v ktorých sa nachádzajú bytové jednotky. 1.NP až 3.NP (resp.4.NP) pozostáva z dvoch stavebných objektov v ktorých sa nachádzajú bytové jednotky. Podzemná časť je rozdelená do troch dilatačných celkov, nadzemné časti tvoria samostatné dilatačné celky. Zvislý nosný systém 2.podzemného podlažia je tvorený kombináciou železobetónových monolitických stien hrúbky 200 a 250mm a stĺpov prierezu 300x400mm a 300x700mm. Zvislý nosný systém v 1.PP-4.NP je tvorený železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 200mm a 220mm doplnený podľa potreby oceľovými alebo železobetónovými stĺpmi. Vodorovný systém vo všetkých podlažiach je zo železobetónových monolitických dosiek hrúbky 240mm, v stropnej doske nad 2.PP a 1.PP doplnenej o prievlaky a hlavice nad stĺpmi. Zakladanie je riešené na monolitickej železobetónovej doske minimálnej hrúbky 350mm, v mieste stĺpov rozšírená na hrúbku 700 a 900mm.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.