Scroll to top
sk

Administratívna budova v Bratislave

Administratívna budova a podzemná garáž je navrhnutá ako monoblok s pôdorysnými rozmermi 61,62×61,12m so štyrmi pozemnými a s dvanástimi v nižšej časti a šestnástimi nadzemnými podlažiami vo vyššej časti. Celková výška budovy je 69,1m od ±0,000. Konštrukčná výška podzemných podlaží je 3,0m 4.PP-2.PP a 3,9m v 1.PP, nadzemných podlaží 4,75m v 1.np a 3,75m v 2.NP-16.NP. Návrh nosného systému vychádza z požiadaviek dispozičného riešenia daného v architektonickom riešení, z požiadaviek na požiarnu bezpečnosť a samozrejme z požiadaviek na zabezpečenie požadovanej mechanickej odolnosti a podmienok používateľnosti. Z hľadiska optimálneho návrhu nosného systému komplexu s ohľadom aj na požiarnu odolnosť je navrhovaná nosná konštrukcia monolitická železobetónová s prefabrikátmi pre schodiská. Modulová osnova je prevažne 8,1×8,1m. Podzemné podlažia majú obdĺžnikový pôdorys 61,62×61,12m. Nadzemné podlažia sú v tvare písmena L s rozmermi 49,9×58,0m. Nosný systém je tvorený železobetónovým skeletom s horizontálnym stužením vo forme stien komunikačných jadier.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.