Scroll to top
sk

RD Praha

Rodinný dom v Prahe, autorom projektu je Ing.arch. Miloslav Šimánek SKA 2332, náš zmluvný partner ateliér m8arch. Generálny dodávateľ projektu SIMANEK s.r.o. Na predmetnom objekte sme realizovali projektovú dokumentáciu Statika.Navrhovaný objekt bude mať tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 18,1 x 26,9 m s plochou strechou. Celková výška objektu je 11,3m od ±0,000. Objekt je riešený ako murovaný so železobetónovými doskami. Zvislý nosný systém je z murovaných stien z keramických tehál HELUZ Family v kombinácii so ŽB stĺpmi v mieste križovania stien jednotlivých podlaží. Vodorovný systém všetkých stropných konštrukcií je z monolitických dosiek.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.