Scroll to top
sk

Policajná stanica Dublin Kevin st. írsko

Navrhovaná budova má 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Budova má jeden dilatačný celok. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 65,4×26,5m s plochou strechou. Celková výška objektu je 21,2m od ±0,000. Priečelie budovy je mierne zakrivené, kopírujúce existujúcu líniu komunikácie.
Nosný systém budovy je riešený zo železobetónových stien a železobetónových stropných dosiek. Prekrytie galérie v najvyššom podlaží je z oceľových nosných prvkov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.