Scroll to top
sk

Telocvičňa pre základnú školu

Predmetom tohto projektu je návrh novostavby telocvične pre ZŠ s MŠ, okres Trnava. Navrhovaný objekt pozostáva z troch technických častí, ktoré tvoria jeden celok. Veká telocvičňa má pôdorysné rozmery 19,65×27,75m s výškou strechy 8,1m od ±0,000 , malá telocvičňa má pôdorysné rozmery 6,70×15,75m s výškou strechy 3,80m od ±0,000 a zázemie telocvične s pôdorysnými rozmermi 6,00×18,97m s výškou strechy 3,80m od ±0,000. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 26,47×33,85m. Strecha je riešená ako jednoplášťová. Objekt je riešený ako rámová konštrukcia, veľká a malá telocvičňa s nosnou konštrukciou z drevených nosníkov a stĺpov a zázemie s nosnou konštrukciou z oceľových nosníkov a stĺpov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.